Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Міністерство культури України
Міністерство освіти і науки України
Чернівецька обласна державна адміністрація
Чернівецька міська рада

ПОЛОЖЕННЯ
IX Міжнародного вокально-хорового конкурсу-фестивалю
«Хай пісня скликає друзів – 2018»

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення IX Міжнародного вокально-хорового конкурсу-фестивалю «Хай пісня скликає друзів» (далі – Конкурс-фестиваль).

1.2. Засновники та організатори Конкурсу-фестивалю:

 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

1.3. До участі у проведенні Конкурсу-фестивалю можуть залучатися (за згодою) представники центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представники підприємств, установ, організацій, у тому числі: інститути громадського суспільства, провідні діячі культури, освіти, науки.

1.4. Мета та завдання Конкурсу-фестивалю:

 • об’єднання регіонів Сходу й Заходу України, країн світу за допомогою вокально-хорового мистецтва;
 • популяризація вокально-хорового співу;
 • виявлення талановитих виконавців і розкриття їх творчого потенціалу;
 • створення умов для встановлення творчих контактів і зміцнення зв’язків із вокально-хоровими колективами, солістами-вокалістами та їх керівниками.

II. Порядок організації Конкурсу-фестивалю

2.1. Для підготовки та проведення Конкурсу-фестивалю створено організаційний комітет (далі – Оргкомітет).

2.2. До складу Оргкомітету входять: голова, заступник голови, члени та секретар.

2.3. Повноваженнями Оргкомітету є:

 • визначення:
 • місця та строків проведення Конкурсу-фестивалю;
 • розмір вступного (реєстраційного внеску);
 • фінансових умов Конкурсу-фестивалю.
 • затвердження:
 • регламенту і загальної концепції Конкурсу-фестивалю;
 • умов конкурсної програми;
 • загального плану підготовки і проведення Конкурсу-фестивалю;
 • персонального складу Журі Конкурсу-фестивалю;
 • положення про Журі Конкурсу-фестивалю;
 • символіки Конкурсу-фестивалю;
 • зразків інформаційно-рекламної продукції;
 • координація роботи дирекції Конкурсу-фестивалю;
 • створення рівних умов для всіх конкурсантів;
 • забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання учасників Конкурсу-фестивалю, уникнення конфлікту інтересів (Закон України «Про запобігання корупції»);
 • інші повноваження щодо організації та проведення Конкурсу-фестивалю.

2.4. Оргкомітет має право:

 • виключати із членів журі осіб у разі порушення ними умов Положення про Журі;
 • перевіряти достовірність наданої учасниками інформації;
 • формувати порядок виступу конкурсантів;
 • брати участь у прийнятті й реалізації своїх рішень, пов’язаних із організацією Конкурсу-фестивалю;
 • брати участь в організаційних заходах, пов’язаних із проведенням Конкурсу-фестивалю.

2.5. Члени Оргкомітету зобов’язані:

 • виконувати рішення Оргкомітету;
 • запобігати конфлікту інтересів;
 • особисто брати участь у засіданнях Оргкомітету.

2.6. Формою роботи Оргкомітету є засідання. Рішення про проведення засідань приймає голова Оргкомітету. Засідання проводить голова Оргкомітету або за його дорученням заступник голови Оргкомітету. Засідання Оргкомітету вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його складу. Рішення Оргкомітету приймаються на засіданнях колегіально шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів. У випадку рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого. Делегування членами Оргкомітету своїх повноважень іншим особам не допускається.

2.7. Підсумки роботи засідань Оргкомітету оформлюються протоколами, які підписуються головою та секретарем.

2.8. Секретар Оргкомітету є працівником університету, який уповноважений:

 • вести протоколи засідань Оргкомітету;
 • брати участь у засіданнях без права голосу;
 • здійснювати організаційне забезпечення діяльності Оргкомітету;
 • здійснювати підготовку необхідних документів для розгляду на засіданнях;
 • інформувати членів Оргкомітету про чергове засідання.

2.9. Для вирішення поточних організаційних питань Оргкомітет утворює дирекцію Конкурсу-фестивалю у складі не менше 5 осіб.

2.10. До повноважень дирекції Конкурсу-фестивалю входить:

 • забезпечення підготовки, організації та проведення Конкурсу-фестивалю;
 • виготовлення інформаційно-рекламної продукції;
 • проведення рекламної кампанії конкурсних заходів.

2.11. Створення умов для перебування учасників, Журі, гостей Конкурсу-фестивалю.

2.12. Розгляд заявок учасників на участь у Конкурсі-фестивалі.

2.13. Формування та оприлюднення складу учасників Конкурсу-фестивалю.

2.14. Формування складу Журі та подання його на затвердження голові Оргкомітету.

2.15. Сприяння висвітленню проведення Конкурсу-фестивалю в засобах масової інформації.

2.16. Здійснення взаємодії зі спонсорами, партнерами Конкурсу-фестивалю (за наявності).

2.17. Організація роботи прес-центру Конкурсу-фестивалю під час його проведення.

2.18. Виконання інших функцій, пов’язаних з організацією та проведенням Конкурсу-фестивалю.

2.19. До участі в роботі Оргкомітету та Дирекції Конкурсу-фестивалю (за згодою) залучаються представники Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, Чернівецької міської державної адміністрації, Луганської обласної адміністрації, провідні діячі музичного мистецтва, керівники музичних спілок, підприємств, установ, організацій у сфері освіти і культури.

2.20. Для здійснення своїх повноважень Оргкомітет та Дирекція Конкурсу-фестивалю співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадського суспільства та іншими юридичними та фізичними особами.

IІІ. Порядок проведення Конкурсу-фестивалю

3.1. Проведення Конкурсу-фестивалю передбачає:

 • церемонію відкриття Конкурсу-фестивалю;
 • конкурсні прослуховування;
 • прес-конференції, круглі столи, творчі зустрічі;
 • фестивальне нічне свято конкурсантів на території резиденції митрополитів Буковини і Далмації;
 • урочисту церемонію нагородження та заключний концерт переможців Конкурсу-фестивалю.

IV. Номінації

4.1. Хоровий колектив (академічний, народний, естрадний).

4.2. Ансамблі (вокальні: дуети, тріо, квартети, ансамблі (до 12 осіб), вокально-інструментальні (ансамбль бандуристів, капела бандуристів)).

4.3. Академічний сольний спів.

4.4. Народний сольний спів.

4.5. Естрадний сольний спів.

4.6. «Вокал-дебют».

V. Вікові категорії

5.1. Учасники розподіляються за віковими категоріями:

 • «вокал-дебют»
 • вік 3-6 років.
 • хорові колективи:
 • І категорія – до 11 років;
 • ІІ категорія – до 14 років;
 • ІІІ категорія – до 19 років;
 • ІV категорія – до 27 років;
 • V категорія (для аматорських колективів, без вікових обмежень).
 • ансамблі вокальні (дуети, тріо  (до 12 осіб)), вокально-інструментальні:
 • І категорія – до 11 років;
 • ІІ категорія – до 14 років;
 • ІІІ категорія – до 19 років;
 • ІV категорія – до 27 років;
 • V категорія (для аматорських колективів, без вікових обмежень).
 • виконавці-солісти:
 • І категорія – до 11 років;
 • ІІ категорія – до 14 років;
 • ІІІ категорія – до 19 років;
 • ІV категорія – до 27 років;
 • V категорія – від 27 років.

VI. Журі Фестивалю

6.1. З метою перегляду виступів, відбору, об’єктивного оцінювання учасників Конкурсу-фестивалю та визначення його переможців Оргкомітет створює Журі, до складу якого входять видатні діячі музичного мистецтва України та іноземних держав (за їх згодою).

6.2. Журі затверджується Оргкомітетом Конкурсу-фестивалю, до складу якого входять хормейстери-педагоги, хореографи, композитори, поети, менеджери, продюсери, журналісти, суспільно-політичні діячі, представники творчої інтелігенції, які мають визнання і сприяють популяризації ідей вокально-хорового Конкурсу-фестивалю.

6.3. Кількісний склад Журі: не більше 7-и осіб у тому числі голова журі (у кожній номінації), відповідальний секретар.

6.4. За кількістю балів Журі визначає володаря Гран-прі, лауреатів і дипломантів.

6.5. Журі має право ділити призові місця між учасниками, які набрали однакову кількість балів.

6.6. Засідання Журі закриті. Рішення журі оформляються протоколами.

6.7. Рішення Журі є остаточним. Обговоренню, перегляду чи оскарженню не підлягає.

6.8. Журі Конкурсу-фестивалю має право:

 • присуджувати звання лауреата і дипломанта кільком учасникам Конкурсу-фестивалю у всіх номінаціях і вікових категоріях;
 • присуджувати Гран-прі Конкурсу-фестивалю;
 • нагороджувати дипломом за краще виконання окремого твору;
 • нагороджувати дипломом кращих концертмейстерів;
 • вручати листи-подяки кращим викладачам, керівникам колективів за підготовку та участь у Конкурсі-фестивалі.

VII. Критерії оцінювання

7.1. Критерії оцінювання виконавської майстерності учасників Конкурсу-фестивалю:

 • технічний рівень виконуваних творів;
 • емоційність виконання;
 • інтерпретація твору;
 • сценічна культура учасників.

VIIІ. Умови проведення Конкурсу-фестивалю

8.1. Оргкомітет не повертає документи, які були надіслані для участі у Конкурсі-фестивалі і не несе відповідальності за втрату документів під час пересилання.

8.2. Порядок виступів визначається за порядком поданих заяв.

8.3. Хід Конкурсу-фестивалю освітлюється засобами масової інформації.

8.4. Оргкомітет залишає за собою право на трансляцію відеозаписів виступів.

8.5. Інформація про учасників і переможців Конкурсу-фестивалю буде розміщена на офіційному сайті www.festchoral.luguniv.edu.ua.

8.6. Результати конкурсу будуть розміщені на офіційному сайті festchoral.luguniv.edu.ua наступного дня після виступу.

8.7. За невиконання умов даного Положення (самовільна зміна черговості виступу) Журі має право зняти конкурсанта з конкурсного виступу.

8.7. Обов’язкова умова: володар Гран-Прі і лауреати I премії беруть участь у Гала-концерті.

8.8. Учасники, які стали лауреатами Конкурсу-фестивалю, будуть запрошені Оргкомітетом для участі у святкових заходах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівецької обласної хорової філармонії та інших мистецьких заходах області.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.